Ензими - ЕКОХРАН - продукти за винената и хранителната индустрия
Ензими
Ензими
Ензимите действат като изключително прецизни катализатори. Дали ще се използват за избистряне, екстракция, освобождаване на аромати, стабилизация или филтрация, основната и вторичната ензимна активност на нашите разработки са специфично селектирани за постигане на оптимални резултати.
За осигуряване на оптимално действие и защита, някои от нашите ензимни продукти са преминали специфичен пречистващ процес за отстраняване на нежелани активности (цинамил-естераза, антоцианаза).

Име
Описание
LAFAZYM PRESS
Пектолитичен ензимен продукт, пречистен от цинамил естераза, за бели и розе пресови мъсти. Оптимизира пресоването и екстракцията на ароматни прекурсори. • Подпомага избистрянето. • Повишава количеството на самотока и рандемана при първото пресоване пресата. • Намалява продължителността на пресоването. • Подобрява управлението на пресоването: пресоване при ниско налягане и по-кратки цикли. • По-малко смачкване на семките и ципите с цел ограничаване екстракцията на фенолни компоненти, окисление на мъстта и промяна на pH. • Намаляване на времето за контакт с ципите до няколко часа (време за зареждане на пресата).
LAFAZYM CL
Висококонцентриран пектолитичен ензимен продукт, пречистен от цинамил естераза, за бързо избистряне на бели и розе мъсти както и за червени пресови вина. • LAFAZYM® CL е продукт пречистен от цинамил естеразна активност. В следствие на това се лимитира образуването на винил-феноли от свободните фенолни киселини в белите грозда, които могат да окажат негативно влияние върху аромата на вината (лекарствен тон, разредител за боя, чеснови нотки…). • Напълно хидролизира гроздовите пектини по време на утаяване на мъстите. • Активен е при екстремни условия (ниско pH, високо пектиново съдържание, висок добив, ниски температури от 5 до 10°C). • Подобрява избистрянето, намалява количеството утайка, подобрява утаяването и формирането на утайка.