Танини - ЕКОХРАН - продукти за винената и хранителната индустрия
Танини
Танини
LAFFORT са инвестирали повече от 20 години в:
  • Определянето и селектирането на най-добрите източници на танини, съвместими с фенолните съединения на вината.
  • Постоянното подобряване на извличането на суровините и методите на пречистване.
  • Прецизиране на използването на танини във винопроизводството.
  • Разработване на методи, адаптирани към производствената специфика.
Всички танини на LAFFORT са IDP (Instant Dissolving Process - процес на инстантно разтваряне), което позволява пълното им разтваряне във виното.

Име
Описание
TANIN VR COLOR®
Високо съдържание на естествени активни катехини (OxyProtect™ процес), които спомагат създаването на връзки с антоцианите за по-добра стабилизация на цвета. Специално адаптиран за червени вина.
TANIN VR SUPRA®
Ферментационен танин за червени вина, комбинира свойствата на проантоцианидинови и елагови танини за оптимална технологична ефикасност, без негатични органолептични изменения.