Ареометри - ЕКОХРАН - продукти за винената и хранителната индустрия
Ареометри
Ареометри

Име
Описание
Ареометър-мъстомер с термометър
Професионален измервателен прибор от висок клас. Предназначен е за определяне на плътността на гроздова и пивна мъст. Приборът е снабден с 2 скали за отчитане и термометър. Текстът на скалите е на френски език. Приборът е придружен със сертификат за произход и таблици. Обхват на скалите: Скала за плътност от 0,980 до 1,130 g/ml. Минимално деление 0,001 g/ml. Скала за потенциален алкохол от 3 до 17 об.% Минимално деление 0,5%. Термометър – От 0°С ÷ 40°С. Дължина – 34 см. Опаковка – Пластмасова кутия.