Спиртомери - ЕКОХРАН - продукти за винената и хранителната индустрия
Спиртомери
Спиртомери

Име
Описание
Спиртомер за алкохол 0 - 100% с термометър
Професионален спиртомер за определяне на алкохолното съдържание в течност според относителната й плътност. Приборът е снабден с две скали за отчитане и термометър. Придружен е със сертификат за произход. Обхват на скалите на спиртомера: Скала за алкохол в об.% - Tralles – Обхват от 0 об.% ÷ 100 об.%. Минимално деление 1 об.%. Скала за алкохол - Cartier – Обхват от 10 ÷ 44. Минимално деление 0,5. Термометър – От 0°С ÷ 40°С. Дължина – 36 см. Опаковка – Пластмасова кутия.
Спиртомер за алкохол 0-100% без термометър
Лабораторен стъклен прибор за определяне на алкохолното съдържание в течност според относителната й плътност. Приборът е снабден с две скали за отчитане. Приборът е придружен със сертификат за произход. Обхват на скалите: Скала за алкохол в об.% - Tralles – Обхват от 0 об.% ÷ 100 об.%. Минимално деление 1 об.%. Скала за алкохол - Cartier – Обхват от 10 ÷ 44. Минимално деление 0,5. Дължина – 35 см. Опаковка – Пластмасова кутия.
Спиртомер за алкохол 35 - 70% с термометър
Професионален стъклен прибор за определяне на алкохолното съдържание в течност според относителната й плътност. Приборът е снабден с термометър и е придружен със сертификат за произход. Обхват на скалата: Скала за алкохол – Обхват от 35 об.% ÷ 70 об.%. Минимално деление 0,5 об.%. Точност – 0,5 об.%. Термометър – От 0°С ÷ 40°С. Дължина – 31 см. Опаковка – Пластмасова кутия.
Прецизен спиртомер за алкохол 40 - 50%
Професионален стъклен прибор за определяне на алкохолното съдържание в течност според относителната й плътност. Приборът е с висок клас на точност и е придружен със сертификат за произход. Обхват на скалата: Скала за алкохол – Обхват от 40 об.% ÷ 50 об.%. Минимално деление 0,1 об.%. Точност – 0,1 об.%. Дължина – 34 см. Опаковка – Пластмасова кутия.
Спиртомер 0 - 100% с термометър - хоби
Измервтелен стъклен прибор за определяне на алкохолното съдържание в течност според относителната й плътност. Приборът е снабден с две скали за отчитане. Обхват на скалите: Скала за алкохол в об.% - Tralles – Обхват от 0 об.% ÷ 100 об.%. Минимално деление 1 об.%. Скала за алкохол - Cartier – Обхват от 10 ÷ 44. Минимално деление 0,5. Термометър – От 0°С ÷ 30°С. Дължина – 30,5 см. Опаковка – Пластмасова кутия.
Спиртомер 0 - 100% без термометър - хоби
Описание на продукта – Лабораторен стъклен прибор за определяне на алкохолното съдържание в течност според относителната й плътност. Приборът е снабден с две скали за отчитане. Обхват на скалите: Скала за алкохол в об.% - Tralles – Обхват от 0 об.% ÷ 100 об.%. Минимално деление 1 об.%. Скала за алкохол - Cartier – Обхват от 10 ÷ 44. Минимално деление 0,5. Дължина – 29 см. Опаковка – Пластмасова кутия.