ФОКУСИ - ЕКОХРАН - продукти за винената и хранителната индустрия
ФОКУСИ
ФОКУСИ

Име
Описание
АКТИВАТОРИ
Влияние на хранителните продукти върху ферментацията и органолептичните характеристики.
ФЕРМЕНТАЦИОННИ ТАНИНИ
Ферментационни танини с многобройни роли: саможертвен ефект, антиоксидант, ко-пигментация, кондензиране, стабилизация на цвета.
ЕНЗИМИ
Научно изследване заедно с университета Stellenbosch позволи ясното дефиниране на комплексността на пектиновата структура като функция на локацията на клетката в гроздовото зърно. Резултатите потвърдиха количествения и качествен ефект от използването на ензими за екстракция при червените вина.
СВОБОДЕН SO2 В ЗАВИСИМОСТ ОТ pH
Активен SO2 в съответствие с pH-то и нивото на свободен SO2 във виното.