Калкулатори - ЕКОХРАН - продукти за винената и хранителната индустрия
Калкулатори
Калкулатори
LAFFORT е създал няколко спомагателни средства за изчисление на различни параметри в процеса на ферментация и отлежаване на виното.

Име
Описание
Рестарт на алкохолна ферментация
В случай на забавена или спряла ферментация, специфичен протокол за рестарт на алкохолната ферментация трябва бъде използван, за да се избегнат зарази, които да доведат до органолептични дефекти. Вземайки предвид конкретните параметри на виното, LAFFORT® предлага персонализиран калкулатор за рестарт на АФ, който позволява следването на протокола стъпка по стъпка.
Хранене на дрожди
Калкулатор за добавянето на органичен и/или неорганичен азот за добра кинетика на алкохолната ферментация, съобразено с параметрите на реколтата.
SO2: изчисляване на активния и корекция на свободния
Специално разработен калкулатор за активен SO2 във виното, който взима предвид физикохимичните параметри (свободен SO2, pH, ABV, температура). Калкулира и необходимата доза за корекция на свободния SO2. В крак със световната тенденция към намаляване на сулфитите във виното е важно да се мисли за активния SO2.
Мерни единици
За помощ в ежедневната работа на енолозите и техниците LAFFORT® осигурява това средство за превръщане на мерни единици: температура, общи киселини, маса, обем, плътност, дебит, налягане...