ДРОЖДИ ACTIFLORE® - ЕКОХРАН - продукти за винената и хранителната индустрия
ДРОЖДИ ACTIFLORE®
ДРОЖДИ ACTIFLORE®
Чрез засяване със специално подбран щам дрожди, можете да получите по-голям контрол върху процеса на алкохолна ферментация. Можете да оставите този процес на дивите дрожди по гроздето, но това означава да поемате риск както по отношение на ферментацията (преждевременно спиране на процеса, повишаване на летливите киселини и т.н.), така и на ароматите в готовия продукт (може да причинят редица дефекти). Важно е да изберете правилния щам и да гарантирате, че той е правилно засян, защитен и хранен. Само тогава можете да сте спокойни, че алкохолната ферментация ще протече гладко до края. Важно е да се спазва протокола за инокулация, за да се гарантира, че популацията ще остане силна и правилно добавена. Дрождите ACTIFLORE са технически щамове, които осигуряват завършена ферментация без ароматни дефекти, дори при трудни условия.

Име
Описание
ACTIFLORE® BO213
Чист и неутрален ароматен профил. Рестарт на ферментация. Изключителна устойчивост към алкохол (18% vol), с неутрален характер и слабо продуциране на SO2. Добра адаптация към ниски температури.
ACTIFLORE® CEREVISIAE
Дрожден стартер. Монтраше щам. 522 Davis. Дрожди за бърз старт на ферментацията. Не променя значително сортовия характер на вината.
ACTIFLORE® D.ONE
Дрожден продукт за директно засяване за алкохолна ферментация на всички видове вина.
ACTIFLORE® F33
Дрожди за всички видове вина. Бърз ферментационен старт. Висок алкохолен толеранс, за деликатни и балансирани вина. Слабо продуциране на летливи киселини. Обем и заобленост - образуване на полизахариди. При белите вина засилва продуцирането на естери и сортови аромати.
ACTIFLORE® F5
Дрожди за плодови и подправкови вина. Селектиран щам със силна способност да завзема средата.При червени вина подсигурява стабилна ферментация, дава структура, плодови и подправкови аромати. Белите и розе вина стават сухи, деликатни и плодови вина.
ACTIFLORE® RMS2
Трудни условия. Слабо продуциране на редуциращи компоненти. Отлични ферментационни способности. Адаптирани за трудни условия при бели вина (големи обеми, ниска мътност, ниска температура, анаеробни). Много слабо продуциране на H2S. Добър избор за вторична ферментация при пенливи вина.
ACTIFLORE® ROSÉ
Ферментационни аромати. Отлични ферментационни способности. Продуциране на ферментационни аромати, особено подходящи за модерни розе вина при сортове грозда с нисък ароматен потенциал.