Ензими - ЕКОХРАН - продукти за винената и хранителната индустрия
Ензими
Ензими
Ензимите действат като изключително прецизни катализатори. Дали ще се използват за избистряне, екстракция, освобождаване на аромати, стабилизация или филтрация, основната и вторичната ензимна активност на нашите разработки са специфично селектирани за постигане на оптимални резултати.
За осигуряване на оптимално действие и защита, някои от нашите ензимни продукти са преминали специфичен пречистващ процес за отстраняване на нежелани активности (цинамил-естераза, антоцианаза).

new Нови продукти в тази категория
LAFASE XL FLOT
Ензимен препарат, разработен от нашия отдел за развойна дейност за бърза депектинизация на мъст, предназначена за флотация.
LAFASE XL FLOT е концентрирана течна формула с доказано действие на различни мъсти. Увеличава ефикасността на флотационните цикли във винарните, като намалява времето за изчакване (депектинизация) преди да започне избистрянето чрез флотация.

Име
Описание
EXTRALYSE®
Продукт от бета-глюканази и пектинази, пречистен от цинамил-естеразна активност за подобрена филтруемост на вината и отлежаване върху утайка.
LAFASE® BOOST
Течен микс от пектинази с висока концентрация на странични активности, предназначен да се ползва заедно със стандартните бистрещи ензими, с цел подобрена депектинизация.
LAFASE® CLARIFICATION
Пектолитичен ензимен продукт за избистряне на мъсти и вино.
LAFASE® FRUIT
Пречистен пектолитичен ензим за производство на плодови и меки червени вина с добър цвят.
LAFASE® HE GRAND CRU
Пречистен пектолитичен ензим за производството на плътни червени вина, богати на цвят и структурирани танини, предназначени за отлежаване.
LAFASE® THERMO LIQUIDE
Течен ензимен продукт с изключително висока полигалактуроназна активност, специално за мъсти след термовинификация. Червени вина.
LAFASE® XL CLARIFICATION
Течен бистрещ ензим за бели, розе и червени мъсти.
LAFASE® XL EXTRACTION ROUGEnew
Течен ензимен продукт за мацерация на червени грозда.
LAFASE® XL FLOTnew
Течен ензимен продукт за бърза депектинизация на мъст за флотация.
LAFASE® XL PRESS
Течен пречистен бленд от пектолитични ензими за мацерация и пресоване на грозда, предназначени за бели и розе вина.
LAFAZYM® 600 XL ICE
Висококонцентриран течен пектолитичен ензим, богат на странични активности, с подобрена ефикасност при бистрене на бели и розе мъсти и вина при голям диапазон от температури и pH.
LAFAZYM® AROM
Ензимен продукт с бета глюкозидазна и пектиназна активност за освобождаване на терпенови сортови аромати от техните прекурсори при производство на ароматно бяло вино.
LAFAZYM® CL
Висококонцентриран пектолитичен ензимен продукт, пречистен от цинамил естераза, за бързо избистряне на бели и розе мъсти както и за червени пресови вина.
LAFAZYM® EXTRACT
Пречистен пектолитичен ензимен продукт, пречистен от цинамил естераза, специално за настойване за бели и розе мъсти. Разработен за екстракция на ароматни прекурсори и сортови аромати за производството на ароматични, производството на плодови бели и розе вина.
LAFAZYM® PRESS
Пектолитичен ензимен продукт, пречистен от цинамил естераза, за бели и розе пресови мъсти. Оптимизира пресоването и екстракцията на ароматни прекурсори.
LAFAZYM® THIOLS [+]
Пектолитичен ензимен продукт с вторични активности за освобождаване на ароматни прекурсори при тиолов тип грозда.
LYSOZYM
Ензим с ендо-глюкозидазна активност, екстракт от яйчен белтък. Микробиологична обработка на вина.
OPTIZYM®
Пектолитичен ензимен продукт за избистряне и екстракция при мъсти и вина.