Микробиологични анализи - ЕКОХРАН - продукти за винената и хранителната индустрия
Микробиологични анализи
Микробиологични анализи
Микробиологични анализи чрез посявки изискват селектирани среди. Обикновено средите на пазара не са конкретно предназначени за енологична употреба. С помощта на големия си опит, LAFFORT®, заедно с лабораторията EXCELL, разработи голяма гама посявки за микробиологични анализи на вина и други ферментиращи напитки. В индивидуално опаковани петри стъкла.

Име
Описание
Анализ дрожди
Анализ бретаномицес дрожди
Анализ оцетнокисели бактерии
Анализ млечнокисели бактерии
Анализ общо бактерии
Анализ общо дрожди и бактерии
Анализ дрожди/плесени