СЕРНИ ПРОДУКТИ (SO2) - ЕКОХРАН - продукти за винената и хранителната индустрия
СЕРНИ ПРОДУКТИ (SO2)
СЕРНИ ПРОДУКТИ (SO2)

new Нови продукти в тази категория
Комбинация на амониев бисулфит и галов танин против окисление.
SULFISPARK® acts to:
• Предпазва мъстта от оксидация.
• Елиминира или силно ограничава оксидацията на полифеноли.
• Позволява настойване като забавя старта на ферментацията.
• Значително подобрява структурата и потенциала за отлежаване на базовото пенливо вино без да го прави стипчиво.

Име
Описание
BISULFITE 15
Воден разтвор на калиев бисулфит.
BISULFITE 18
Воден разтвор на калиев бисулфит и серен диоксид.
BISULFITE NH4 150
Воден разтвор на амониев бисулфит.
BISULFITE NH4 200
Воден разтвор на амониев бисулфит.
BISULFITE NH4 400
Воден разтвор на амониев бисулфит.
OENOSTERYL® EFFERVESCENT
Сулфитиране на мъст и вино.
POTASSIUM METABISULPHITE
Калиев метабисулфит.
SOLUTION 10
Воден разтвор на серен диоксид.
SOLUTION 6
Воден разтвор на серен диоксид.
SULFISPARK®new
Комбинация на амониев бисулфит и галов танин против окисление.
SULPHUR DISCS
Серни дискове за напушване на празни съдове и бъчви.