СПЕЦИФИЧНИ ОБРАБОТКИ - ЕКОХРАН - продукти за винената и хранителната индустрия
СПЕЦИФИЧНИ ОБРАБОТКИ
СПЕЦИФИЧНИ ОБРАБОТКИ
Продукти за коригиращи обработки.

new Нови продукти в тази категория
FLOWPURE®
FLOWPURE® е базиран на пречистени и микронизирани растителни фибри. Специфичността на фибрите позводява намаляването на броя и нивата на нежелани компоненти във виното, като остатъци от пестициди и охратоксин А.
Този продукт е част от стратегията на LAFFORT® да развива "зелени технологии"; високопрецизни енологични решения от природата с респект към идентичността на виното.
Златен медал за иновации на Sitevi Innovation Awards 2017.

Име
Описание
ANOXYDE C
Чиста L-(+) аскорбинова киселина.
CALCIUM CARBONATE
Откисление на мъсти и вина.
CHARBON ACTIF LIQUIDE HP
Активен въглен в стабилизиран воден разтвор.
CHARBON ACTIF PLUS GR
Активен въглен на гранули за енологични цели за обезцветяване на сокове и бели вина.
CHARBON ACTIF SUPRA 4
Активен въглен на прах за хранителни цели.
CITRIC ACID
Органичава риска от желязно помътняване. Участва в ребалансирането на киселините на виното.
FLOWPURE®new
Продукт на базата на селектирани растителни фибри. За намаляване на броя и нивата на нежелани компоненти във виното, като остатъци от пестициди и охратоксин А.
GEOSORB®
Деконтаминантен продукт за ферментиращи мъсти и млади вина за намаляване на ароматите на геосмин (мокра почва) и октанон (гъби).
GEOSORB® GR
Гранулиран деконтаминантен продукт за ферментиращи мъсти и млади вина за намаляване на ароматите на геосмин (мокра почва) и октанон (гъби).
LACTIC ACID
Млечна L (+) натурална киселина – подкисляване на мъсти и вина.
MALIC ACID
Ябълчна DL киселина – подкисляване на мъсти и вина.
POTASSIUM BICARBONATE
Откисляване на мъсти и вина.
REDOXY PLUS
Антиоксидант.
SULFIREDOX
2.5 % воден разтвор на меден сулфат (CuSO4•5H2O).
SUPRAROM®
Предпазване от окисление за мъсти и сокове. Запазва свежестта и ароматния интензитет.
TARTARIC ACID
L-(+) винена киселина.
TOXICAL
Комбинация на силициев разтвор и активен въглен.