Дрожди - ЕКОХРАН - продукти за винената и хранителната индустрия
Дрожди
Дрожди
Създадени специално за винопроизводство с висока прецизност, гамата ZYMAFLORE® обединява селекция от щамове със собствена индивидуалност, специфични и забележителни свойства. Тези дрожди са разработени да подсилят ароматите на вината, да подобрят усещането за обем и да предложат технологични предимства (намаляване на ЛК, SO2 и др.). Дали са разработени чрез кръстосване или изолирани от локални грозда, критериите при селекцията им са изключително стриктни и се използват правилно идентифицирани маркери, за да се посрещнат нуждите на всеки специфичен пазар.
Чрез засяване със специално подбран щам дрожди, можете да получите по-голям контрол върху процеса на алкохолна ферментация. Можете да оставите този процес на дивите дрожди по гроздето, но това означава да поемате риск както по отношение на ферментацията (преждевременно спиране на процеса, повишаване на летливите киселини и т.н.), така и на ароматите в готовия продукт (може да причинят редица дефекти). Важно е да изберете правилния щам и да гарантирате, че той е правилно засян, защитен и хранен. Само тогава можете да сте спокойни, че алкохолната ферментация ще протече гладко до края. Важно е да се спазва протокола за инокулация, за да се гарантира, че популацията ще остане силна и правилно добавена. Дрождите ACTIFLORE са технически щамове, които осигуряват завършена ферментация без ароматни дефекти, дори при трудни условия.

Име
Описание
Zymaflore X5
Дрожди за производство на чисти и ароматични бели и розе вина със силен ароматен интензитет (тиолови сортови аромати, ферментационни аромати). Селекция чрез кръстосване. Сортове грозде: Riesling, Sauvignon, Colombard, Rolle, Manseng. Червени сортове за розе вина.
Zymaflore X16
Дрожди за ароматни бели и розе вина, продуциращи голямо количество ферментационни аромати (естери). Селекция чрез кръстосване. Сортове грозде: Chardonnay, Chenin, Ugni blanc, Colombard. Червени сортове за розе вина.
Actiflore BO213
Чист и неутрален ароматен профил. Рестарт на ферментация. Изключителна устойчивост към алкохол (18% vol), с неутрален характер и слабо продуциране на SO2. Добра адаптация към ниски температури.
Actiflore F33
Дрожди за всички видове вина. Бърз ферментационен старт. Висок алкохолен толеранс, за деликатни и балансирани вина. Слабо продуциране на летливи киселини. Обем и заобленост - образуване на полизахариди. При белите вина засилва продуцирането на естери и сортови аромати.