Енологична дървесина - ЕКОХРАН - продукти за винената и хранителната индустрия
Енологична дървесина
Енологична дървесина
Марката на LAFFORT Nobile® за премиум дървесина е родена от сътрудничеството между бъчварската индустрия и високопрецизната енология. Запазвайки традицията, но и влагайки иновативни решения, Nobile® се разпознава вече от професионалистите по света чрез отличен баланс на дървесина/вино.
Със своето модерно съоръжение, разположено в сърцето на лозаро-винарския регион Бордо, Nobile® предлага практични, новаторски решения за разкриване на елегантна експресия на дървесина във вашите вина.
NOBILE® участва в програмата PEFC (Pan European Forest Certification - система за сертифициране на горите) за поддържане на устойчиво управление на горите и осигуряване на биоразнообразие.

Име
Описание
ЧИПС
Чипс и гранулати от френска дървесина (Quercus petraea, Quercus robur) или американска дървесина (Quercus alba). Естествено сушене на дървесината на открито за 24 месеца.
БЛОКЧЕТА
Блокчета от френска дървесина (Quercus petraea, Quercus robur) или американска дървесина (Quercus alba). Естествено сушене на дървесината на открито за 24 месеца. Размери 50мм х 50мм х 7мм/12мм/18мм.
ЛЕТВИ
Летви от френска дървесина (Quercus petraea, Quercus robur) или американска дървесина (Quercus alba). Естествено сушене на дървесината на открито за 24 месеца. Дебелина на летвите 7мм, 12мм, 18мм.
ОПРЕСНИТЕЛИ ЗА БЪЧВИ
Опреснители за бъчви от френска дървесина (Quercus petraea, Quercus robur) и/или американска дървесина (Quercus alba). Естествено сушене на дървесината на открито за 24 месеца. Дебелина на мини летвите 7мм, 12мм, 18мм.