Серни продукти (SO2) - ЕКОХРАН - продукти за винената и хранителната индустрия
Серни продукти (SO2)
Серни продукти (SO2)

Име
Описание
OENOSTERYL® EFFERVESCENT
Разтворими таблетки с активна съставка калиев метабисулфит – КМБС (К2S2O5). Позволяват бързо и практично сулфитиране на вино. Една таблетка освобождава 5гр. серен диоксид (SO2).
КАЛИЕВ МЕТАБИСУЛФИТ
За сулфитиране на гроздова каша, мъст или вино. 2гр освобождават около 1гр SO2. Дозировка 10гр/100кг грозде.
SULPHUR DISCS
Серни таблетки за напушване на празни съдове и бъчви.