Ензими - ЕКОХРАН - продукти за винената и хранителната индустрия
Ензими
Ензими
Ензимите действат като изключително прецизни катализатори. Дали ще се използват за избистряне, екстракция, освобождаване на аромати, стабилизация или филтрация, основната и вторичната ензимна активност на нашите разработки са специфично селектирани за постигане на оптимални резултати.
За осигуряване на оптимално действие и защита, някои от нашите ензимни продукти са преминали специфичен пречистващ процес за отстраняване на нежелани активности (цинамил-естераза, антоцианаза).

Име
Описание
LAFASE FRUIT
Пречистен пектолитичен ензим за производство на плодови и меки червени вина с добър цвят. Оптимизира екстракцията на ароматни прекурсори, екстракцията на цвета и внимателната екстракция на компоненти от ципите (меки танини). • Намалява времето за предферментативна студена мацерация. • Подобрява екстракцията на фенолни компоненти във водната фаза на ферментация. • Повишава количеството самоток (5 до 15% като цяло), избистрянето, пресоването и филтруемостта. • Намалява производствените разходи. • Производство на свежи и плодови вина.
LAFASE HE GRAND CRU
Пречистен пектолитичен ензим за производството на плътни червени вина, богати на цвят и структурирани танини, предназначени за отлежаване. • LAFASE® HE GRAND CRU позволява силна селективна екстракция на Rhamnogalacturonan тип II (компоненти от ципите и пулпата), позволявайки постигане на по-добра стабилност на багрилната материя и структуриращи танини. • Пречистеността от антоцианаза позволява дълготрайна стабилност на цвета във времето. • Пречистеността от цинамил-естераза ограничава образуването на етил-фенолни прекурсори при потенциална зараза от Brettanomyces. • Спомага за лесното забистряне на вината. • За производство на структурирани червени вина, богати на цвят и полимеризирани танини с добър вкус.