Рефрактомери - ЕКОХРАН - продукти за винената и хранителната индустрия
Рефрактомери
Рефрактомери

Име
Описание
Рефрактометър за захари до 40% Brix
Ръчен рефрактометър за определяне на захари в грозде, гроздова или плодова мъст. За разлика от евтините аналози, този тип рефрактометри са изработени с алуминиев корпус, а не с пластмасов такъв. Обхват: Скала за захари - от 0% Brix ÷ 40% Brix, Скала за потенциален алкохол: от 0 об.% ÷ 25 об.%. Точност: ± 0,2%. Минимално деление - 0,2% Brix. ATC - Автоматична температурна компенсация в интервала 10 ÷ 30°С. Скалата на рефрактометъра показва съдържанието на захари и потенциалния алкохол получен от тях. Най-висока точност при 20°С. Комплектът съдържа пластмасова кутия, рефрактометър, пипета за проби и отвертка за калибриране при необходимост.
Рефрактометър за захари до 32% Brix
Ръчен рефрактометър за определяне на захари в грозде, гроздова или плодова мъст. За разлика от евтините аналози, този тип рефрактометри са изработени с алуминиев корпус, а не с пластмасов такъв. Обхват – От 0% Brix ÷ 32% Brix. Точност: ± 0,2%. Минимално деление – 0,2% Brix. ATC - Автоматична температурна компенсация в интервала 10 ÷ 30°С. Скалата на рефрактометъра показва съдържанието на захари. Най-висока точност при 20°С. Комплектът съдържа пластмасова кутия, рефрактометър, пипета за проби и отвертка за калибриране при необходимост.
Рефрактометър за пивна мъст и грозде
Ръчен рефрактометър за определяне на захарност и екстракт на гроздова и пивна мъст при производството на вино и пиво. За разлика от евтините аналози, този тип рефрактометри са изработени с алуминиев корпус, а не с пластмасов такъв. Обхват по Brix – От 0% Brix ÷ 32% Brix (°Plato). Обхват по относителна плътност – От 1,000 ÷ 1,130. Точност: ± 0,2%. Минимално деление – 0,2% Brix. ATC - Автоматична температурна компенсация в интервала 10 ÷ 30°С. Скалата на рефрактометъра показва съдържанието на захари и относителната плътност на пробата. Най-висока точност при 20°С. Комплектът съдържа пластмасова кутия, рефрактометър, пипета за проби и отвертка за калибриране при необходимост.