Активатори - ЕКОХРАН - продукти за винената и хранителната индустрия
Активатори
Активатори
За успешна ферментация, както технически така и по отношение на ароматите, е критично правилното хранене на дрождите и бактериите. Хранителните добавки трябва да съдържат всички необходими елементи за добър хранителен баланс (органични и минерални), мастни киселини, стероли, витамини и минерали в различните етапи на процеса. LAFFORT са разработили пълна гама активатори за балансирана схема на хранене за микроорганизмите в съответствие със специфичните условия на мъстта.
Вземайки предвид тези параметри (потенциален алкохол, азотно съдържание, дрожден щам и други), LAFFORT може да предложи средство за най-правилното решение за балансирано хранене на мъстта.

Име
Описание
SUPERSTART® ROUGE
Дрожден продукт, обогатен с фактори на растеж и оцеляване, за подсигуряване на силна и чиста ферментация. Оптимизирана формула специфична за дрожди за червени вина. Патент FR 2736651.
NUTRISTART®
Пълна хранителна комбинация от растежни фактори (азот, витамини и минерали) за подсилване мултиплицирането на дрождите. NUTRISTART® позволява: • Натрупване на значителна дрождена популация. • Ритмична и пълна алкохолна ферментация. • Избягване на формиране на нежелани компоненти (H2S, летливи киселини и др.).
THIAZOTE® PH
Минерална храна, осигуряваща растежни фактори (диамониев фосфат) и тиамин. За всички видове мъсти.
DIAMMONIUM PHOSPHATE
Минерален азот. Растежни фактори за дрождите по време на АФ.